Arbo

De Arbowet of Arbeidsomstandighedenwet is in het leven geroepen om de gezondheid en de veiligheid van werkgevers, werknemers én zelfstandigen te waarborgen. Zo worden ongevallen of ziektes op de werkvloer voorkomen. Daarvoor dient de werkgever een Arbobeleid op te stellen en uit te voeren. FBS Advies ondersteunt daarbij!

FBS Advies ondersteunt met:

s

Arbobeleid

Advies en ondersteuning voor opstellen en uitvoeren Arbobeleid

Z

Certificeringen

Ondersteuning en advisering voor ISO9001, ISO45001 en VCA

l

Opstellen

van handboeken, RI&E en plan van aanpak en ondersteuning bij een interne audit

“Veilig werken moet van de top van de organisatie tot aan de werkvloer in het bedrijfs-DNA verweven zijn.”

Arbeidsveiligheid; welke taken liggen bij wie?

Hoewel de werkgever verantwoordelijk is voor veilige arbeidsomstandigheden, moeten werkgever en werknemer er wél samen voor zorgen dat de arbeidsomstandigheden verbeteren. Overleg hierover met werknemers is verplicht. Hieronder leest u meer over de taken van de werkgever en werknemer:

Taken van de werkgever

 • Risico’s van het werk in kaart brengen
 • Verbeteringen voorstellen
 • Gevoerde beleid evalueren met de RI&E-procedure (risico-inventarisatie & -evaluatie)
 • Voorlichting en instructies geven over veilig werken, de risico’s en de maatregelen daartegen
 • Beleid opstellen en uitvoeren tegen ziekte
 • Onderzoeken, registreren en melden van ongevallen
 • Zorgen voor veilige hulpmiddelen en werkmethoden
 • Gevaren bij de oorzaak of bron bestrijden
 • Leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Opstellen risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E)
 • Opstellen machine RI&E
 • Uitvoeren verdiepende RI&E (arbeidsmiddelen, gebouwen, gevaarlijke stoffen en PBM)
 • Werkplek risicoanalyse opstellen

Taken van de werknemer

 • Veiligheidsinstructies opvolgen
 • Beschikbaar gestelde beschermingsmiddelen gebruiken
 • Gevaarlijke stoffen op een goede manier gebruiken
 • Meewerken aan instructies
 • Inlichten van de werkgever over opgemerkte gevaren
 • Werkgever bijstaan bij uitvoeren van verplichtingen

Opstellen Arbocatalogus

Per sector is het zo dat de vakbond of werkgeversorganisatie een zogeheten Arbocatalogus opstelt. Daarin staat aangegeven hoe en met welke middelen bedrijven hun doelen omtrent veiligheid kunnen behalen. Bovengenoemde takenlijst ziet er lang uit. Daarom is het verstandig om een expert op dit gebied in te huren. FBS Advies ondersteunt u daarin graag!

risicobeheersing gevaarlijke stoffen

Advies en ondersteuning bij arbeidsveiligheid

Zoals eerder beschreven is de werkgever verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplaats. De maatregelen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden staan opgesteld in een Arbobeleid.

FBS Advies adviseert en ondersteunt met het opstellen en uitvoeren van het Arbobeleid of met onderdelen daarvan. Ook helpt FBS Advies met alle zaken die nodig zijn voor diverse certificeringen. Denk aan de ISO 9001-certificering of de VCA-certificering. Ook help ik u met het schrijven van handboeken, het opstellen van RI&E of bij interne audits. Uw succes is mijn motivatie!

FBS Advies werkt altijd op projectbasis. Wilt u meer informatie over het inhuren van FBS Advies? Vul hieronder het contactformulier in. Op werkdagen krijgt u binnen 24 uur reactie.

Contactformulier