Veiligheidskundige

Als middelbaar- en hoger veiligheidskundige adviseren we bedrijven over veilig en gezond werken. Dat doen we voor diverse opdrachtgevers uit verschillende sectoren. Meer informatie over wat een veiligheidskundige doet of een veiligheidskundige inhuren? Neem contact op of lees hieronder verder.

FBS Advies ondersteunt met:

s

Risicoanalyses

Opstellen risico-inventarisatie- en evaluatie

Z

Keuringen

van trappen, ladders, rolsteigers en elektrische arbeidsmiddelen

l

Opstellen

van machinevoorschiften, kwaliteitshandboeken en meer

“Veilig werken moet van de top van de organisatie tot aan de werkvloer in het bedrijfs-DNA verweven zijn.”

Arbeidsveiligheid in diverse sectoren

Als veiligheidskundige zijn we werkzaam in diverse sectoren. Denk daarbij vooral aan industriële opdrachtgevers, zoals de olie- en gasindustrie, weg- en waterbouw, Foodindustrie (HACCP), transport en petrochemie. Heeft u een veiligheidskundige nodig, maar bent u werkzaam in een andere sector? Vraag dan gerust naar de mogelijkheden. Samen met u komen we tot een plan wat voor u overzichtelijk en uitvoerbaar is en kunnen we stapsgewijs het verbetertraject inzetten.

Veiligheidskundige petrochemie

Wat doet een veiligheidskundige?

FBS Advies heeft een breed portfolio. U kunt onze veiligheidskundige inschakelen voor ondersteuning van uw projectteam en het houden van toezicht op veilig werken. Onze veiligheidskundige adviseert ondersteunt u bij:

Het vaststellen van risico’s en opstellen van risicoanalyses

 • Opstellen risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E)
 • Opstellen machine RI&E
 • Arbeidsmiddelen RI&E
 • Gebouwen RI&E
 • Gevaarlijke stoffen RI&E
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen RI&E
 • Werkplek risiconanalyse opstellen

Uitvoeren van keuringen

 • Keuren van elektrische arbeidsmiddelen
 • Keuren van klimmaterialen waaronder trappen, ladders en rolsteigers

Opstellen en beschrijvingen maken

 • Opstellen machinevoorschriften
 • Opstellen kwaliteitshandboek Scope 8 & 10 t.b.v. bedrijfscertificering
 • Opmaken plan van aanpak
 • Opstellen en aanpassen werkvergunningen
 • Opstellen kwaliteitshandboeken en procesbeschrijvingen,
 • Werkplek instructiekaarten schrijven
 • Standard operation procedures schrijven.

Expertise in gevaarlijke stoffen

Bij productie en handel wordt vaak met gevaarlijke stoffen gewerkt. Logischerwijs zitten er dus ook risico’s aan het gebruik en vervoer van deze stoffen. Als werkgever bent u verplicht om ervoor te zorgen dat uw werknemers geen (gezondheids)risico’s lopen tijdens het werken met gevaarlijke stoffen. Het treffen van voorzorgsmaatregelen en risicobeheersing zijn daarom van groot belang. Om veilig om te gaan met gevaarlijke stoffen, kunt u ons inhuren voor de volgende werkzaamheden:

 • Nulmeting uitvoeren om te bepalen wat de grootste risico’s zijn
 • Gevaarlijke stoffen register inventariseren en opstellen
 • Beleid opstellen over gebruik en opslag van giftige stoffen
 • Beoordelen van blootstellingsscenario’s en veiligheidsinformatiebladen (VIB)
 • Opslag gevaarlijke stoffen PGS 15
 • Opslag cryogene gassen PGS9

Wist u al dat u verplicht bent een aanvullende RI&E op te stellen als u werkt met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en waar het risico op een zwaar ongeval groot is? In deze zogenoemde ARIE legt de werkgever vast hoe de gevolgen van een zwaar ongeval door gevaarlijke stoffen wordt beheerst. FBS Advies helpt u graag bij het opstellen van deze ARIE en kan voor u berekenen of u ARIE-plichtig bent.

risicobeheersing gevaarlijke stoffen

Veiligheidskundige inhuren

Goede veiligheid is van groot belang. Een ongeluk zit in een klein hoekje als het gaat om sloop-, bouw- of onderhoudswerkzaamheden. Daarom is een beoordeling van de V&G plannen al in een vroeg stadium gewenst, ook deze taak kunnen wij voor u uitvoeren. Heeft u niemand in dienst die u kan adviseren over de veiligheid? Huur dan een veiligheidskundige in!

FBS Advies werkt op projectbasis. Natuurlijk is ondersteuning ook mogelijk op structurele basis, bijvoorbeeld voor een dag(deel) per week of per maand. Wilt u meer informatie over het inhuren van FBS Advies als veiligheidskundige? Vul hieronder het contactformulier in. Op werkdagen krijgt u binnen 24 uur reactie.

Contactformulier